Grąžinimas

Tinkamos kokybės prekių keitimą ir grąžinimą reglamentuoja Civilinio kodekso 6.362 straipsnis bei
Mažmeninės prekybos taisyklės.
Pirkėjas per 14 dienų nuo daikto pardavimo dienos, turėdamas įrodymus, kad daiktą pirko iš pardavėjo
(UAB „KoLiz“), turi teisę pareikalauti pakeisti nusipirktą daiktą analogišku kitos formos, dydžio, spalvos,
modelio ar komplektiškumo daiktu, tačiau patys apmokėdami visas prekės gražinimo ir keitimo pristatymo
išlaidas. Jei pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, pirkėjas per 14 dienų turi teisę grąžinti prekę
pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Jeigu keičiant daiktus susidaro kainų skirtumas, pirkėjas su
pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.
Įsigytas kokybiškas prekes galima grąžinti per 14 d. jei:
– Grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje ir švarioje pakuotėje;
– Prekė yra nenaudota ir nesugadinta;
– Prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
– Grąžinama prekė yra pilnos komplektacijos su visa gamintojo pridedama dokumentacija;
– Grąžinant prekę pateikiamas jos įsigijimo dokumentas, garantinis talonas (jei jis buvo išduotas).
Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko aukščiau punktuose nurodytų
grąžinimo sąlygų.
Norėdamas pakeisti ar grąžinti tinkamos kokybės prekę, pirkėjas pardavėjui pateikia rašytinį prašymą arba
atsiunčia jo kopija elektroniniu paštu (janome@koliz.lt), kuriame nurodo priežastį, dėl kurios įsigyta prekė
netenkina pirkėjo. Prie prašymo pridedamas kasos aparato kvitas ar pirkimo-pardavimo kvitas, arba kitas
prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas ir garantinis dokumentas (jeigu
parduotai prekei nustatytas kokybės garantijos terminas). Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo
vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, vartotojui patogioje vietoje. Jei pirkėjas nepateikia kasos aparato
kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą ir pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio
dokumento, prekė keičiama ar kiti teisėti pirkėjo reikalavimai vykdomi tik pardavėjui sutikus.