Apmokėjimas

Svetainėje ir suformuotame užsakyme nurodomos prekių kainos yra galutinės, t.y. jose jau įskaičiuotas įstatymu numatytas pridėtinės vertės mokestis (21% PVM).

UAB „KoLiz“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti informaciją, kainas ir nuolaidas be išankstinio pranešimo.

Už prekes įsigytas UAB „KoLiz“ internetinėje parduotuvėje galima atsiskaityti šiais būdais: