Garantija

Gerbiamas pirkėjau!

Gaminio garantijos trukmė: Lietuvos Respublikos ir ES šalyse nustatyta tvarka buitinėms prekėms yra taikomas 24 mėn. UAB „KoLiz” patvirtina Jūsų įsigyto gaminio kokybę ir įsipareigoja per kuo trumpesnį laiką nemokamai pašalinti visus gedimus, dėl kurių kaltas gamintojas (gaminyje panaudotos nekokybiškos medžiagos, yra surinkimo defektų).

Garantija taikoma visai produkcijai, įsigytai tiesiogiai iš UAB „KoLiz” arba iš įgalioto jo atstovo.

Garantijos sąlygos:

 1. Garantija netaikoma gaminio periodiškai priežiūrai, įrengimui ir suderinimui pas pirkėją.
 2. Garantija galioja, jei buvo laikytąsi šių sąlygų:
 • Garantijos talonas yra teisingai ir aiškiai užpildytas, t.y. jame nurodytas gaminio modelio pavadinimas, serijos numeris, pardavimo data, yra pardavėjo spaudas;
 • Yra sąskaitos – faktūros (čekio) originalas su nurodyta gaminio pirkimo data.
 1. UAB „KoLiz” pasilieka teisę atsisakyti garantinės priežiūros, jei pirkėjas neturi aukščiau nurodytų dokumentų arba jie neatitinka 2-me punkte nurodytų reikalavimų.
 2. Garantija negalioja, t.y. gaminys nemokamai netaisomas, jei jis sugedo dėl:
 • Mechaninių pažeidimų;
 • Naudojimo sąlygų nesilaikymo arba savininko klaidingų veiksmų;
 • Netinkamo pervežimo ar įrengimo naudojimo vietoje;
 • Stichinių nelaimių (žaibo iškrova, gaisras, potvynis ir pan.), taip pat kitų įvykių, kurių negalėjo kontroliuoti pardavėjas ar gamintojas;
 • Maitinančio elektros tinklo parametrų nukrypimo nuo valstybinių techninių standartų reikalavimų;
 • Pašalinių daiktų, skysčių, vabzdžių patekimo į gaminio vidų;
 • Išardymo, taisymo ar derinimo darbų atliktų nekvalifikuoto asmens, kuris neturi tokių paslaugų teikimo sertifikato; įrengimo, adaptavimo, modifikavimo, naudojimo nusižengiant techninėms sąlygoms ir (arba) remonto taisymo saugumo reikalavimams, arba neįgalioto asmens konstrukcinių pakeitimų tuo atveju, jei garantijos laikotarpyje gaminio dalis ar dalys buvo pakeistos nepateiktomis arba leistomis naudoti gamintojo, taip pat buvo nekokybiškos ar netiko tam gaminiui.

Garantija netaikoma elektros lemputėms, filtrams, elektros pavarų diržams, adatoms, adatos plokštelėms, pėdelėms, dantukams, šaudyklėms, kilpikliams, kilpiklio apsaugai, peiliams, šepetėliams ir kitoms riboto naudojimo laiko detalėms.

Garantija netaikoma pretenzijoms dėl techninių duomenų, jei jie neatitinka gamintojo duomenims. Įgaliotojo priežiūros centro ekspertų sprendimas dėl buvusių ar vėliau išryškėjusių defektų yra galutinis.

UAB „KoLiz” neatsako už garantinę priežiūrą, jei šios priežiūros centrų veikla bus sutrikdyta nuo jų nepriklausančių aplinkybių – karo, visuomeninių neramumų, sienų ir susisiekimo kelių blokavimo, transporto eismo apribojimų, stichinių nelaimių ir pan.

Garantija nepažeidžia galiojančiais įstatymais numatytų vartotojo pagrįstų teisių.

Pogarantinis remontas:

Pasibaigus garantijos laikui patariame kreiptis į įgaliotąjį priežiūros centrą UAB „KoLiz“ profilaktikos ir remonto darbams atlikti.